EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Yönetim

               

Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Dursun EŞİYOK

    
                   

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi H. Zafer CAN